Ochrana proti holubům a ptactvu ochrana proti ptákům, ochrana proti ptactvu, ochranné systémy proti holubům

NENECHTE SI ZNIČIT FASÁDU!

Ochrana proti holubům, ochrana proti ptactvu, výškové prácePřemnožení holubi způsobují značné škody na běžných budovách i architektonických památkách. Ochrana proti holubům má za úkol znemožnit ptákům přístup k fasádě a dalším plochám domu.

Ochrana proti holubům eliminuje znečištění budovy agresivním holubím trusem, který nejen narušuje omítku, ale také ničí estetický vzhled budov a může být zdrojem alergenů.

Ochrana proti holubům, ochrana proti ptactvu, výškové práceOchrana budov proti ptactvu je vysoce specializovaná oblast, která aplikuje nejmodernější postupy a materiály. Díky nim je možné dosáhnout účinné ochrany budov proti ptákům a zároveň neporušit estetický vzhled budovy.

OCHRANA PROTI PTACTVU

Při ochraně proti holubům a dalšímu ptactvu rozdělujeme zasažené objekty podle stupně zatížení:

  • Velmi exponované plochy

Ptáci je využívají pro noční odpočinek a hnízdění. V tomto případě používáme síťové a hrotové systémy ochrany proti holubům.

  • Středně exponované plochy

Ptáci je využívají přes den pro odpočinek. Zde používáme síťový, hrotový nebo lankový systém ochrany proti ptákům.

  • Málo exponované plochy

Ptáci je osídlují náhodně. V tomto případě stačí ošetřit kraje ploch pomocí hrotových, lankových a rotačních systémů ochrany proti ptactvu.

POUŽÍVANÉ SYSTÉMY OCHRANY PROTI HOLUBŮM

Ochrana proti holubům a dalšímu ptactvu je realizována pomocí několika typů ochranných systémů. Vhodnost použití konkrétního systému proti ptactvu závisí na konkrétní situaci a stupni zatížení.

Ochrana proti holubům, ochrana proti ptactvu, výškové práce

Nejčastěji používané systémy ochrany proti ptactvu:

ÚKLID HOLUBÍHO TRUSU

Provádíme kompletní vyčištění prostor (střechy, balkony, půdy...) od holubího trusu. Vyklizení prostor zajistíme včetně dodržení všech bezpečnostních a hygienických předpisů.

Co úklid po holubech zahrnuje?

  • odstranění ze znečištěných ploch
  • kompletní vyklizení všech prostor
  • dezinfence, odvoz a likvidace odpadu

Vyklidíme každý prostor

  • vyčištění půd i balkonů
  • vyčištění nepřístupných stěn i střech
  • vyčištění výškových budov
 

CHCETE OCHRÁNIT VÁŠ DŮM?

Zabraňte znečištění a dalším škodám na Vašem objektu. Chraňte jej vhodně zvolenou sítí proti ptactvu!

Jak postupovat v boji s ptactvem?