Izolace dilatačních spár, silikonová fasádní páska Lukotěs panelové spáry, izolace panelových spár, opravy panelových spár, opravy dilatačních spár

Silikonové těsnící fasádní pásky slouží spolu s vhodným silikonovým tmelem především k pružnému překrytí netěsných dilatačních spár panelové výstavby. Parametry fasádních těsnících pásek, a z nich vyplývající dokonalé utěsnění dilatačních spár, je předurčují pro rekonstrukce i nové projekty.

Použití pro pružná utěsnění dilatačních spár vyplývá z dokonalé omyvatelnosti vodo-odpudivého hladkého a neporézního povrchu silikonových pásek. Výsledným efektem užití pásek jsou tedy na dlouhé desítky let dokonale a pružně utěsněné dilatační spáry, jejichž vzhled je navíc barevně oživen a sjednocen v šířce.

K upevněni na fasádu, popř. na jiné materiály, se používá podkladový nátěr a speciální silikonové tmely. Silikonová pryž má vynikající odolnost proti ozonu, stárnutí vlivem povětrnosti a slunečního záření. V rozmezí teplot -50°C až + 150°C vykazuje tento materiál při mechanickém zatěžování minimální trvalou deformaci.

SILIKONOVÁ DILATAČNÍ PÁSKA LUKOTĚS K IZOLACI PANELOVÝCH SPÁR

Páska, vyrobená ze silikonové pryže, je určena zejména pro dokonalé překrytí staré, nefunkční panelové dilatační spáry. Silikonová pryž má vynikající odolnost proti ozónu, stárnutí vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření. Neporézní povrch eliminuje tvorbu plísní, narůstáni mechů apod.

IZOLACE DILATAČNÍCH SPÁR, POSTUP APLIKACE PÁSKY LUKOTĚS

  • mechanické očištění podkladu
  • vyspravení hran a rohů např. polymer-cementovou maltou
  • nátěr styčných ploch penetračním nátěrem
  • aplikace silikonového tmele
  • vtlačení pásky příslušného rozměru do živého tmelu
  • finální tmelení vzájemného křížení pásek a spojů

IZOLACE DILATAČNÍCH SPÁR V PRAXI

Izolace dilatačních spár, izolace panelových spár Lukotěs

ROZHODLI JSTE SE PRO UTĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPÁR?

Nechte si od nás zcela zdarma a nezávazně zpracovat cenovou nabídku na izolaci panelových spár. Kontaktujte nás na telefonním čísle +420 602 212 040 nebo využijte poptávkový formulář.

Kontakt pro nabídku zdarma: tel. 602 212 040, nebo použijte poptávkový formulář.